De openingstijden voor beide dagen zijn:

Van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Let op: sommige demonstraties of activiteiten vinden maar op 1 dag plaats.
Bij de desbetreffende demonstaties of activiteiten staat dit dan uitdrukkelijk vermeld.